TERMENI ȘI CONDIȚÎI

Pentru utilizarea site-ului și aplicabile vânzării

I. Introducere

Website-ul https://benjaminsteakhouse.ro/ este operat de Societatea Societatea BLISS SRL, având următoarele date de identificare:

Calea Dumbrăvii 39, Sibiu
Număr de înregistrare la Registrul Comerțului:J32/608/1996
Cod Unic de Înregistrare: 9028935
Contact: comenzi@supermama.ro

(denumită în continuare “Vânzătorul”);

Prezențele condiții (denumitie în continuare “T&C”) reglementează atât modalitatea de utilizare a website- ului, cât și achiziționarea produselor/serviciilor prin intermediul acestora.

Politica de retur, politica de confidențialitate și de utilizare cookie, precum și oricare alte documente la care se face referire pe parcurs, constituie parte integrantă din T&C și se consideră acceptate de către dvs. prin acceptarea T&C.

Prin utilizarea website-ului, prin logarea în cadrul acestora și prin accesarea produselor/serviciilor oferite de Vânzător, acceptați T&C detaliate mai jos, cu toate consecințele care decurg din acceptarea acestora.

Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica T&C cu respectarea următoarelor condiții:

Modificare fără notificare prealabilă, care va opera pentru comenzile finalizate ulterior publicării;
Adăugarea unor noi reguli și restricții privind produsele/serviciile comandate, fără notificare prealabilă, care se vor aplica doar comenzilor inițiate ulterior publicării;
Modificarea sau actualizarea oricărui serviciu sau drept de utilizare al oricărui serviciu, fără notificare prealabilă;
Modificarea Ofertei de vânzare, înainte ca acceptarea să ajungă la Vănzător.

Definiții

Termenii de mai jos vor avea următoarea semnificație în cuprinsul acestui document, precum și a altor acte elaborate în legătură cu T&C:

Website: https://benjaminsteakhouse.ro/
Utilizator – orice persoană fizică/juridică ce accesează, în orice mod, website-ul;
Cumpărător – orice persoană fizică, având vârstă mai mare de 18 ani, și persoană juridică ce achiziționează produsele și/sau serviciile comercializate de Vânzător;
Vânzător –Societatea Societatea BLISS SRL;
Comandă – solicitarea transmisă de către Cumpărător, prin parcurgerea etapelor tehnice necesare, în vederea achiziționării produselor și/sau serviciilor comercializate online conform T&C;
Contract – acordul de voință al părților – Vânzător și Cumpărător – format prin acceptarea Ofertei Vânzătorului de către Cumpărător; data încheierii Contractului se consideră a fi data confirmării expedierii de către Vânzător prin următorul mijloc de comunicare comenzi@supermama.ro
Oferta Vânzătorului – se constituie din prezențele T&C, politicile publicate (de confidențialitate, utilizare cookie, retur/retragere etc) și toate condițiile speciale referitoare la un anumit produs/serviciu, cum ar fi dar fără a se limita la:
toate informațiile de pe website care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament numeric;
conținutul oricărui e-mail trimis Utilizatorilor și/sau Cumpărătorilor de către Vânzător, prin mijloace electronice și/sau oricare alt mijloc de comunicare disponibil;
orice informație comunicată prin orice mijloc, care poate fi probat, de către Vânzător Utilizatorului și/sau Cumpărătorului, conform datelor de contact, specificate sau nu de către acesta;
informații legate de produsele, serviciile și/sau tarifele practicate de Vânzător într-o anumită perioada;
informații legate de produsele, serviciile și/sau tarifele practicate de către un terț cu care Vânzătorul are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioada;
Newsletter – mijlocul de informare periodic, exclusiv electronic, respectiv poștă electronică (e-mail, SMS), asupra produselor, serviciilor și/sau promoțiilor desfășurate de către Vânzător, fără niciun angajament din partea acestuia;
Tranzacție – încasare/rambursare a unei sume în baza Contractului, prin utilizarea serviciilor procesatorului de carduri, indiferent de modalitatea livrării;
Specificații – descrierea produselor și/sau serviciilor, așa cum sunt precizate pe website.

II. Formarea Contractului
Prin înregistrarea unei Comenzi prin website, Cumpărătorul este de acord cu formă de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vânzătorul își derulează operațiunile comerciale.
Contractul se consideră format și încheiat la momentul notificării expedierii de către Vânzător Cumpărătorului, prin mijloacele de comunicare stabilite.
Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifică cantitatea produselor și/sau serviciilor din comandă/Oferta, pentru motive întemeiate. O astfel de modificare va fi notificată Cumpărătorului pe adresa de e-mail sau la numărul de telefon puse la dispoziția Vânzătorului. Cumpărătorul poate modifică/anula nouă Oferta, dacă nu este de acord cu această, iar Vânzătorul va returna suma plătită de Cumpărător termen maxim de 14 zile de la anulare.
Cumpărătorul este de acord cu emiterea și comunicarea facturii, la cererea acestuia, prin email la adresa indicată în cadrul comenzii.
Vânzătorul va lua toate măsurile pentru a se asigura că informațiile disponibile pe website sunt corecte și complete. Cu toate acestea, în situația în care există erori, Vânzătorul le va îndrepta în cel mai scurt timp posibil, fără notificarea prealabilă a Cumpărătorului. Acesta din urmă are posibilitatea anulării comenzii, cu obligăția corelativă a Vânzătorului de rambursare a sumelor plătite.
Este strict interzisă utilizarea website-ului în scopul introducerii în mod deliberat a oricărui program sau material care poate fi tehnic dăunător sau distructiv. Sunt interzise încercările de acces neautorizat la website, la serverul pe care este găzduit sau la orice alt server, calculator sau baza de date. Prin acceptarea T&C va angajați să nu atacați website-ul prin intermediul unui atac de blocare a serviciului. Nerespectarea acestei clauze determina interzicerea accesului dvs. la website.
Totodată, Vânzătorul nu garantează că website-ul nu conține erori, omisiuni, defecțiuni, întârzieri sau întreruperi în operare sau transmitere sau orice alți factori similari. Vânzătorul nu este responsabil pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea sau accesarea/vizitarea website-ului sau că urmare a utilizării informațiilor din conținutul acestora.
Linkurile afișate pe website, dacă există, aparțînând terțelor părți au scop informativ și Vânzătorul nu își asumă responsabilitatea pentru conținutul acestora și/sau produsele/serviciile comercializate prin intermediul lor.
Prețurile afișate sunt exprimate în lei și inlcud toate taxele aplicabile, TVA fiind inclus în valoarea comenzii.
Program funcționare Restaurant 10:00-24:00, (bucătăria deschisă între orele 12:00-23:00)

III. Drepturile de proprietate intelectuală privind conținutul website-ului;

Cumpărătorul înțelege că toate informațiile din conținutul website-ului, care sunt proprietatea Vânzătorului sau colaboratorilor/partenerilor săi, nu vor fi folosite în niciun alt scop decât pentru încheierea Tranzacției și că nu este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terți, modificarea și/sau alterarea sau orice altă utilizare în afară scopului descris prin prezentul contract.

VIII. Durata contractului. Modalități de încetare

Contractul este în vigoare de la dată confirmării expedierii de către Vânzător (momentul intrării în vigoare) până la dată la care părțile și-au îndeplinit obligățiile rezultate din acesta.
Contractul poate înceta prin:

-a) acordul părților, transmis prin orice mijloc de proba, în scris;

-b) rezoluțiunea declarată de oricare dintre părți pentru neîndeplinirea obligățiilor de către cealaltă parte, transmisă în scris sau verbal, cu un preaviz de 30 minute;

-c) denunțarea unilaterală de către Cumpărător în condițiile stabilite de politică de retur și retragere, dacă este aplicabilă și cumpărătorul este calificat drept consummator conform legilatiei române;

-d) denunțarea unilaterală de către Vânzător, în condițiile stabilite în contract.

Atât rezoluțiunea, cât și denunțarea vor opera parțial dacă se referă doar la o parte dintre produsele/serviciile comandate, neafectand partea din contract executată corespunzător.

Vânzătorul nu răspunde în niciun caz pentru beneficiu nerealizat sau alte pierderi viitoare, inclusiv pierderi de clientela, profit, producție etc.

IV. Prelucrarea datelor cu caracter personal

Societatea Societatea BLISS SRL în calitate de proprietar al website-ului https://benjaminsteakhouse.ro/, respectă caracterul privat și securitatea prelucrării datelor cu caracter personal al fiecărui utilizator care vizitează acest site în vederea efectuării comenzilor și rezervărilor online.

În conformitate cu Regulamentul (UE) 679/2016 – Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR) și a Legii de punere în aplicare a prevederilor GDPR, Societatea Societatea BLISS SRL, are obligăția de a administra în condiții de siguranță datele personale pe care ni le furnizați dumneavoastră prin completarea a formularului din pagină de finalizare comandă.

Societatea Societatea BLISS SRL, se obligă să păstreze confidențialitatea datelor personale furnizate de dumneavoastră prin intermediul paginii web benjaminsteakhouse.ro/termeni-și-condiții/ prin efectuarea comenzilor, așa cum prevăd dispozițiile Legii 677/2001 cu modificările ulterioare privind protecția datelor personale.

Datele colectate și/sau prelucrate:

– nume;

– prenume;

– telefon;

– adresa;

– adresa de e-mail;

Putem folosi adresa dvs de email sau numărul de telefon pentru a va contacta atunci când apar oferte și promoții care va pot interesa.

Dacă doriți să nu mai fiți contactat, va rugăm trimiteți un email la adresa:comenzi@supermama.ro împreună cu toate datele de identificare.

V. Alte clauze
Cesiune: Cumpărătorul nu are dreptul să cesioneze, integral sau parțial, Contractul ori să închirieze produsele până la plata integrală a prețului, cu excepția existenței unui acord scris al Vânzătorului. Vânzătorul are dreptul de a cesiona contractul, integral sau parțial, precum și de a-l execută prin colaboratori/subcontractori.
Forță majoră: Apariția în relațiile contractuale a unui caz de forță majoră va determina suspendarea executării contractului, sub condiția probarii acestuia prin certificat emis de autoritățile competențe (CCIR). În cazul în care durata suspendării este mai mare de 6 luni, contractul se consideră încetat de plin drept pentru imposibilitatea executării sale, conform dispozițiilor Codului civil.
Notificări: Orice comunicare între părți se va face prin email sau prin intermediul websiteului/, dacă această permite. Notificările prin email pentru Vânzător se vor face la adresa menționată în partea introductivă, iar pentru Cumpărător la cea folosită pentru plasarea comenzii. Notificările se vor transmite prin poștă electronică (cu confirmare de trimitere)
Nulitate: Dacă oricare dintre clauzele contractului este declarată nulă, această nu va afecta restul clauzelor valide și, în cazul în care contractul nu poate fi executat în lipsa clauzei nule, Părțile se obligă să negocieze cu bună credință o nouă clauză care să o înlocuiască pe cea nelegală.
Lege aplicabilă/Litigii: Contractul este guvernat de legea română, locul jurisdicției fiind cel stabilit conform Codului de procedura civilă.
Consumatori: Consumatorii, astfel cum sunt definiți în legislația română, nu pot renunta la drepturile care le sunt garantate de lege. Orice clauză contractuală prin care se renunta sau se restrâng în mod direct sau indirect drepturile prevăzute de lege în favoarea consumatorilor nu este obligatorie pentru aceștia.